Luotettava kumppani

Sertifikaatit

Wulff Oy Ab suhtautuu vastuullisesti ympäristöasioihin. Wulff Oy Ab ottaa toiminnassaan huomioon ympäristöriskit ja panostaa ympäristöystävälliseen toimintaan.  Wulff jakaa asiakkailleen tietoa toimisto- ja atk-tarvikkeiden kierrätyksestä ja kierrätysratkaisuista sekä esimerkiksi huolehtii asiakkaidensa käytettyjen värikasettien kierrätyksestä. Tämän lisäksi edistetään henkilökunnan myönteistä asennoitumista ympäristöasioihin ja niiden kehittämiseen. Wulff Oy Ab:lle on myönnetty ISO 14001 ja ISO 9001 -sertifikaatit.

Vastuullisuus

Tavarantoimittajia valittaessa Wulff Oy Ab suosii kestävään kehitykseen sitoutuneita yrityksiä. Tuotteistoon valitaan tuotteita, joissa on käytetty ympäristöystävällisiä raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä.  Materiaalivalinnoissa on suosittu kierrätettyjä sekä nopeasti uusiutuvia raaka-aineita ja tuotteiden kuljetuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt on minimoitu. Kaikki Wulff Oy Ab:n tavaralähetyksissä käytetyt pakkausmateriaalit ovat kierrätettävissä tai käytettävissä energiana.

Hiilineutraalit toimitukset

Wulff Oy Ab käyttää tavarantoimituksissaan Posti Green -toimituksia, jotka ovat CO2- neutraaleja. Energiatehokkuuden parantamisella ja vähäpäästöisemmän uusiutuvan energian käytön avulla hiilidioksidipäästöjä pienennetään. Toimitukset ovat asiakkaan kannalta aina täysin hiilineutraaleja, sillä jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan rahoittamalla Gold Standard -sertifioituja ilmastoprojekteja.