Ympäristö ja laatu

ympäristö ja laatuYmpäristön suojelu ja ympäristön hoito ovat kestävän kehityksen perusta. Wulff Oy haluaa edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan sekä auttaa asiakkaita kehittämään omia toimintojaan. Toimintamme takeena ovat Wulff Oy Ab:lle on myönnetyt SFS-EN ISO 9001 ja SFS-EN ISO 14001 -sertifikaatit.

Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa Wulff Oy:n toiminnoissa ja niiden johtamisessa. Pyrimme järjestämään toimitilojemme kiinteistö- ja toimistojätteiden turvallisen ja hallitun käsittelyn sekä kierrätyksen. Edistämme, opastamme ja kannustamme henkilökuntamme myönteistä asennoitumista ympäristöasioihin ja niiden kehittämiseen. Parannamme jatkuvasti toimintojamme ympäristöön liittyvissä asioissa huomioiden asiakkaidemme tarpeet, teknisen kehityksen, yhteiskunnalliset odotukset ja lainsäädännön. Asetamme soveltuvia kehitystavoitteita ja toimintaamme katselmoidaan säännöllisesti.

Yksi tärkeistä tehtävistämme on jakaa asiakkaillemme tietoa tuotteiden ympäristöystävällisyydestä, tuotteiden kierrätyksestä ja kierrätysratkaisuista. Tarjoamme myös osalle tuotteistomme tuotteista erilaisia kierrätysratkaisuja.

Myös tavarantoimittajia valittaessa suosimme ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen sitoutuneita yrityksiä. Valitsemme tuotteistoomme markkinatilanteen mukaan tuotteita, joissa on käytetty ympäristöystävällisiä raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä. Myös yhteistyökumppaneita valitessamme pyrimme huomioimaan heidän ympäristövaikutuksensa ja myönteisen asenteensa ympäristöasioihin.